F13 PC - Frum

Voltar   F13 PC - Frum > !llu$ion^

Conversation Between !llu$ion^ and anhtuvp
Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. anhtuvp
  23-02-2018 08:26
  anhtuvp
  L rơi anh bưởi diễn ngon giọt mưa buồn
  Bởi chuyện ko cắt cnh trn cao đi loan đứa by giờ la
  Ai gieo th mua giống cy bưởi diễn ở đu để lng ta đớn
  Th thi t cch ghp cy bưởi ng đy để đợi
  Th thi t kỹ thuật chiết cnh ễn người sang n
  Th thi h bao bọc bưởi a xa nhau rồi
 2. anhtuvp

So agora 12:01.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
Forum F13 PC concebido e alojado por Visual-Fusion.com